13. KLATKA

Zanim spotkałam właściciela zdjęć, z wielkiego kartonu wyciągałam światłoczułą materię, na której zapisywał świat. Z każdą fotografią poznawałam nowe fakty, rozczytywałam zapis migawki. Składałam domniemaną historię.

Zanim spotkałam właściciela zdjęć, poznałam jego sposób obserwowania świata. W detalach i portretowych kadrach ujmował swoją codzienność przez dziesiątki lat.


Każda narracja jest prawdopodobna. Ciekawość, posiadanie skrawków czyjejś historii, spotkanie z człowiekiem do tej historii przynależącym postawiło nas przed pytaniem: „Jak bardzo wyrzucone pozwala być odnalezionym?“. „13. klatka” to wielopoziomowe badanie − śladów obecności fotografa-wywołującego na znalezionych zdjęciach, procesów zapamiętywania u widza oraz procesów percepcji i projekcji zaproszonych do projektu osób.

„Duch fotografa, który organiczną serpentyną zaległ na śniegowej połaci może być tak naprawdę jedynie cieniem, powidokiem. Może to zdjęcie nigdy nie powstało, skoro mężczyzna na nim uwieczniony akcentuje – poprzez dumnie noszony na piersi aparat – to JA jestem tu fotografem. Czuję jednak bardzo mocno, że aurę dźwiga tu Ona, choć daje Jemu pierwszeństwo i wzrokiem usuwa się w cień, patrzy jednak prosto w jego serce, WYWOŁUJE GO.”


Koncepcja i realizacja: Weronika Fibich / Patrycja Terciak
Fotografie: Pan Gabriel
Głos: Piotr Motas
Przestrzeń dźwiękowa: Piotr Matula
Wideo: Michał Niedzielski
Opisy zdjęć: Ewa Julianna Szostakowa, Tomasz Grygier, Joanna Szczepanik, Piotr Motas, Marta Mikuła, Michał Wojtarowicz, Łukasz Cieślak, Grzegorz Habryn, Danuta Narojczuk, Zuzanna Seweryna Dolega, Katarzyna Skręt, Ryszard Narojczuk
Wsparcie: Ewa Ciechanowska i Magdalena Prosowska
Mikroskopia optyczna: Martyna Leszczewicz i Lidia Lipińska (Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej, Bionanopark)
Mikroskopia elektronowa: dr Marcin Rosowski (Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej, Bionanopark)
Konsultacje dotyczące konserwacji fotografii: Marta Saganek (Instytut Sztuki PAN)
 

Premiery: 17 listopada 2018 w Teatrze Szwalnia w Łodzi

Dokumentacja fotograficzna: Ewa Ciechanowska, Rami Shaya