24 IX Obce smaki - warsztaty międzykulturowe / W. Fibich i O. Nezhywa

24 IX Obce smaki - warsztaty międzykulturowe / W. Fibich i O. Nezhywa

Tematem przewodnim była GośćInność. Rozróżnianie tego, co jest nam znane, od tego co odległe; obce. Zależało nam, aby zwrócić uwagę na łatwe w przyjmowaniu oczywistości, że "swoi" są zawsze lepsi od "innych", a własne konwencje kulturowe (czyli to, jak myślimy i działamy) traktujemy jako naturalne, oczywiste i często jedynie słuszne.

Dobrze znane wyrażenie "O gustach się nie dyskutuje", które ma różne interpretacje w wielu językach, pozwala nam zilustrować ogromne różnice w percepcji zmysłowej między różnymi narodami, a nawet między różnymi osobami tej samej narodowości.
Ale dlaczego nie możemy dyskutować, kiedy naszym celem jest znalezienie wspólnej płaszczyzny między pozornie obcymi i różnymi, ale nie gorszymi?
Warsztaty "Obce smaki" pozwolą na rozpoznanie i oswojenie Innego jako drugiego, a nie obcego.

« powrót