6 X Inni w nas - warsztaty / W. Fibich

6 X Inni w nas - warsztaty / W. Fibich

Warsztat mający na celu dekonstrukcję poczucia bycia u siebie w domu, wprowadzenie w taki stan wydomowienia, aby osoba uczestnicząca zyskała obcość wobec samego siebie. Wyrzeczenie się bycia u siebie, oddanie siebie do dyspozycji Innego pozwoli na bliższą obecność ze sobą i rozumienie Tego, który znajduje się obok. Tak przyjmowany gość to „ktoś inny niż ja, radykalnie inny”. Podczas realizacji proponowanych zadań pojęcie Innego zostanie poddane rewizji. Teoretyczne ujęcia metodologii kulturoznawczych znajdą niniejszym swoje odzwierciedlenie w bezpośrednich działaniach edukacyjnych, które – za Julią Kristevą wskażą, że „Inni są w nas i to my jesteśmy Inni”. Filozofia Kristevej jest filozofią otwartości, która przenosi środek ciężkości na indywiduum – tutaj każde „ja” jest „Innym”, więc nie ma takiej „inności”, która powinna spotykać się z niesprawiedliwością i represjami

---

Organizator kongresu: Miasto Lublin, Lublin - Miasto Kultury

Patronat Honorowy: Komisja Europejska

Partnerzy: FIM, Fundacja Sempre a Frente, Fundusze Norweskie,

Współpraca: Beetlebook, Dom Słów - Teatr NN, ACKiM UMCS Chatka Żaka, Homo Faber

#ESM Lublin is YOUth

« powrót