W poszukiwaniu pieśni na Puste Noce

W poszukiwaniu pieśni na Puste Noce

spotkanie  śpiewacze oraz  wspólne wykonanie pieśni
Wokół Tradycji


20.11.2021  „W poszukiwaniu pieśni na Puste Noce” -  spotkanie  śpiewacze  (Płotowo, Zagroda Styp-Rekowskich,  wstęp wolny)

21.11.2021  "Pieśni na pùstô noc"  - wspólne wykonanie pieśni  (Tuchomie, Kościół pw. Św. Wojciecha, wstęp wolny)

Pieśni na Puste Noce to szczególny repertuar niegdyś żywo obecny w praktyce wiejskiej. Utwory o tej tematyce sięgające swym rodowodem czasów baroku, a nawet wcześniejszych przetrwały w przekazie ustnym zachowując nierzadko  niezmienioną formę „egzystencjalnych mini-traktatów, które ujmują życie ziemskie w perspektywie wieczności”.

W dniach 20-21.11  Ośrodek Teatralny Kana wspólnie z Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie zaprasza na szczególne wydarzenie – dwa spotkania śpiewaków  poświęcone tradycji Pustych Nocy.  Spotkania będą kontynuacją i w pewnym sensie zwieńczeniem dotychczasowych  poszukiwań, kontaktów, rozmów ze śpiewakami pogrzebowymi z okolic wsi Tuchomie, Borzyszkowy, Kłączno, Gołczewo, którzy zgodzili się podzielić zarówno opowieściami, historiami, obserwacjami związanymi z odchodzącym w zapomnienie zwyczajem Pustych Nocy, jak i swoim niezwykłym repertuarem. 

Wykonawcy nie mieli dotąd okazji do wspólnych kontaktów,  zgodzili się więc by wziąć udział w zgromadzeniu,  poznać się, wymienić doświadczeniami i porozmawiać o tradycji, a także usłyszeć repertuar śpiewany u sąsiadów. 

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy również znakomite śpiewaczki z zespołu Jarzębina z Kocudzy, które będą pełnić rolę moderatorek, a także opowiedzą o zwyczajach pogrzebowych i wykonają pieśni  z równie bogatego w tradycję regionu Roztocza. 

Sobotnie spotkanie zorganizowane zostanie w gościnnej Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie - oddziale zamiejscowym Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, które jest współorganizatorem wydarzenia. 

W niedzielę natomiast, w kościele we wsi Tuchomie, można będzie nie tylko usłyszeć, ale  wykonać wspólnie ze śpiewakami  część z tego niezmiernie interesującego repertuaru. Dla wszystkich gości przygotujemy teksty, które będą jednocześnie  zaproszeniem do wspólnego śpiewu. Niedzielne spotkanie chcielibyśmy zadedykować wszystkim  bliskim, przyjaciołom, znajomym, którzy odeszli  w czasie pandemii.

« powrót