INNY RODZAJ PTACTWA

Kobiecość i męskość przestały być w naszej kulturze kategoriami oczywistymi. Zmiany społeczne, kulturowe, ekonomiczne spowodowały, że coraz bardziej zaciera się tradycyjny obraz kategoryzowany płcią. Różnorodność  koncepcji uczonych rzutuje na to, czym jest płeć, jakie ma podłoża i czy determinuje ona całe życie jednostki. 

 
Co dziś znaczy być kobieta a co być mężczyzną? Czy warto kategoryzować i przypisywać role? Czy kobieta i mężczyzna to bardzo różne czy bardzo podobne istoty? Szukanie odpowiedzi na powyższe pytania są tematem akcji tworzonej przez tancerkę i aktora.

Dyplom: Eliza Hołubowska

Muzyka: Patryk Zakrocki
Wykonawcy: Eliza Hołubowska, Piotr Bumaj

Opieka tutorska i reżyseria: Weronika Fibich 

Akcja performatywna zrealizowana w ramach Akademii Teatru Alternatywnego, organizowanej przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Teatr Kana i Teatr Brama w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016