przePISANE W SCHRONIE

Inspiracją dla powstania projektu stało się hasło przewodnie XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego: „Co po kryzysie?”
W języku potocznym słowo „kryzys” służy określaniu różnych sytuacji, których wspólnym mianownikiem jest aspekt zagrożenia. Tak więc mówi się o kryzysie wartości, kryzysie rodziny, kryzysie wiary, kryzysie ekonomicznym, kryzysie tożsamości itp. Kryzys występuje zatem zarówno w wymiarze społecznym, jak też indywidualnym. Różnymi wariacjami na ten temat zajmowaliśmy się podczas pracy warsztatowej próbując ważne dla nas zagadnienia opisać/wpisać w przestrzeń publiczną (schron na terenie US). Tym bardziej wydawało nam się to ciekawe, iż każde zajęcie miejsca lub przemierzanie go bądź przekroczenie stwarza możliwość jego reinterpretacji, a nawet przepisywania. Co zatem z tych wielokrotnie nakładających się znaczeń odczyta uczestnik zdarzenia?

uczestnicy warsztatów (Studenci Socjologii US):  
Paweł Krysiński
Paulina Napora
Karolina Samson
Karolina Samulewicz
Jakub Ulański

obserwacja uczestnicząca, opieka merytoryczna: Karolina Izdebska

prowadzenie warsztatów, opieka artystyczna, koncepcja i realizacja: Weronika Fibich

Miejsce i czas akcji: Schron przy budynku H Wydziału Humanistycznego US przy ul. Krakowskiej

12 września 2013 w czasie XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego