PRZEPROWADZKA

"Każde miasto odzwierciedla przestrzenny wyraz czasu, ciągłą sieć zmieniających się jakości przestrzenno-społecznych. Obserwacja tych przemian organizmu miejskiego pozwala poznać i zrozumieć współzależności między przestrzenią i czasem. Istotne jest poznawanie kodu genetycznego, umożliwiającego rekonstrukcję i rozwój tkanki miasta, jej struktury i poszczególnych elementów.  Jaka jest natura owego kodu genetycznego miasta? Gdzie ów zapis informacji jest przechowywany, w ludziach, sytuacji geograficznej czy w otoczeniu naturalnym?"

​Projekt jest kolejnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Teatr Kana w ramach cyklu działań "w poszukiwaniu tożsamości miejsca". Cykl, realizowany w formie niezależnych projektów, łączy działania badawcze, dokumentacyjne i artystyczne inspirowane przeszłością, współczesnością i architekturą Szczecina, wskazując te obszary w topografii miasta, które ze względu na ich bolesną, niejednoznaczną, charakterystyczną dla rejonów pogranicza historię, są zapomniane lub pomijane milczeniem.

​"Tu zasiedlane na nowo domy długo jeszcze trzymają w sobie zapach byłych mieszkańców, a materace łóżek - jak utrwalone negatywy fotograficzne - z uporem zachowują odciski kształtów poprzednich właścicieli. Nie ma map, znaków z dzieciństwa, znanych na pamięć grusz sadzonych przez przodków na krańcach, starych sąsiadów ani kłótni o ojcowiznę. Nie ma nic. Nie ma nic do utrwalenia.  Tylko zatęchła pamięć umowności granic przechowywana na najwyższej półce, w piwnicy, jak przetwory obcej receptury. I prawie zapomniany strach - przed tym, co nadejdzie i tym, co już było."

Tym razem tematem działań będzie Niebuszewo - niegdyś dzielnica zamieszkała w większości przez Żydów, po 1945 roku miejsce, w którym krzyżowały się przesiedleńcze losy wielu różnych narodowości. Jego pierwszym etapem było zbieranie dokumentacji, spotkania z dawnymi i obecnymi mieszkańcami, gromadzenie przedmiotów, poszukiwanie autentycznych świadectw czasu. Akcja teatralna, która zostanie zaprezentowana podczas festiwalu "Spoiwa kultury" będzie opowieścią o konkretnych losach wpisanych w przeszłość tego miejsca, a także o ludziach, którzy w tym miejscu żyją.

Koncepcja i prowadzenie projektu: Weronika Fibich

Bohaterowie: Mieszkańcy Niebuszewa
Róża Judkewitz (Zylberberg), Daniel Waksman, Leon Waksman, Chaim Sucholicki, Tadeusz Rejmont, Marian Witak, Stefan Geldner, Honorata Nogal, Natalia Mirowska, Leokadia Środzińska.

Gospodarz stolarni: Krzysztof Wojdyła
Gospodarz kwatery: Tadeusz Rejmont
Gospodarz dworca / soraya: Andrzej Małyska
Gospodarz antykwariatu: Jurek Drechsler

​Tymczasowi lokatorzy: Ewa Łukasiewicz, Janusz Stolarski

Zdjęcia / montaż obrazu: Adam Ptaszyński
Muzyka: Patryk Zakrocki
Adaptacja przestrzeni / światła: Piotr Rybkowski
Akustyka: Kuba Staśkowiak
Multimedia: Piotr Starzyński, Krzysztof Nowak
Technika: Łukasz Garyga
Montaż dźwięku: Monika Petryczko


Grupa MANKAMENT
Małgorzata Mazur, Łukasz Ziółkowski, Marcin Pierzchliński, Bartosz Mateńko

Pomoc w zdobywaniu informacji:
Krystyna Ostrowska - Nauczycielka szkoły Pereca, Marek Geldner - piekarz z Żupańskiego, Ewa Kołodziejczyk - pani z kiosku na Niemcewicza, Karolina Izdebska - wnuczka Pana Mariana, Łukasz Foremski - sąsiad pani Wiktorii, Kamila Drelichowska - wnuczka pani Środzińskiej, Katka30 - porady prawne, Katarzyna Korszewska - porady inne, Przemysław Głowa - przewodnik, Iwona Korpaczewska - sąsiadka pana Bernarda, Bernard i Elżbieta Stroidło - mieszkańcy ul. Żupańskiego, Wiktoria Banaś - mieszkanka ul. Niemierzyńskiej

Partnerzy:
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Szczecinie: Róża Król
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Szczecinie: Małgorzata Ptaszyńska, Mikołaj Rozen

​Współpraca:
Polskie Radio Szczecin / Środek miasta: Monika Petryczko
Telewizja Szczecin: Agnieszka Kochańska
IPN: Paweł Szulc
Archiwum Państwowe w Szczecinie: Maryla Frankel
Galeria SORAYA
OFFicyna: Maciek Cybulski
Opera na Zamku: Dorota Kowalczyk