PUNKTY STYCZNE

Rozpoznawanie miejsc rozpoczynam od wędrówki. Przemierzam drogi. Tworzę własną mapę wyznaczając na niej punkty, odmierzając odległości. Granice mapy się przesuwają. Czasem jesteśmy w centrum; innym razem wyrzuca nas na obrzeża. Wyznacza je prywatna topografia. Topograf nie walczy z codziennością i zawartymi w potoczności nawyków wymiarami skończoności, ale sporządza raporty z miejsca zdarzeń. Razem z mieszkańcami wsi Stolec rysuję siatki. Wyznaczamy odcinki własnych dróg i historii. Zapraszam artystów do odszukania punktów stycznych. Tworzymy konstelacje.

​W wyniku tych działań mieszkańcy zapraszają nas na swoje podwórka, ganki i pokoje.
Artyści tworzą działania wsłuchując się w miejsca i rozpoznając ludzi.

Współpraca: Marta Poniatowska, Luiza Supernak, Adam Ptaszyński
Projekt graficzny: Ludomir Franczak
Wywiady i przewodnicy: Zuzia, Kasia, Patryk, Łojko, Memek (młodzież ze wsi Stolec)
Miejsca goszczące: mieszkańcy Stolca
Artyści w przestrzeni: Natalia Szostak, Paweł Kula, Paweł Romańczuk, Maria Stafyniak, Weronika Fibich
Koncepcja i realizacja: Weronika Fibich

Działanie zrealizowane w ramach projektu: Miejsca i granice Święto lokalne, więcej:
http://www.kana.art.pl/repertuar/wpis/miejsca-i-granice-swieto-lokalne,111
​http://www.miejscaigranice.pl/