NOWY DOM

NOWY DOM
HISTORIA ZNIKANIA - community arts, spotkania, nagrania, audycja 
(Lublin, Węglin, 2015)

Akcja Weroniki Fibich jest kontynuacją działań związanych z projektem „Nowy dom”, który realizowany był w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” w Lublinie. 
 
Chcemy głębiej wejść w dzielnicę współtworząc wydarzenie teatralne wspólnie z mieszkańcami, opierając się na rodzinnych historiach, zdjęciach i prywatnej przestrzeni. Jednocześnie opowiadamy historię Węglina, jego tożsamości związanej z peryferiami miasta. Dla Weroniki Fibich przewodnikami po miejscu była rodzina Naporów – dzieci Marysia, Kazik, Hania, mama Marta i tata Rafał oraz babcia Ewa. 
 ​
Historię znikania można było poznać w dziecięcym pokoju w mieszkaniu znajdującym się w bloku z wielkiej płyty. Zebrane fragmenty z pamięci rodziny na temat ich miejsca budowały opowieść rozpiętą na emocjonalnej mapie Węglina. Wyznaczały własną topografię rodziny z pustek.
 
Projekt „Nowy dom” miał na celu z jednej strony zbadanie architektonicznej przestrzeni Węglina (dzielnica Lublina), z drugiej ujawnienie jej bardziej osobistego charakteru. 

Dzielnica, włączona w obręb miasta w 1957 roku jest typowym przykładem dynamicznie rozwijającego się przedmieścia powstającego poza głównym nurtem planistycznym. Wytyczona sieć ulic jest niejednorodna, poddana ciągłym uzupełnieniom przez nowe drogi, które pojawiają się – niczym w modernistycznym śnie społeczeństwa socjalnego – najpierw wydeptane/wyjeżdżone przez mieszkańców, następnie uprawomocniane nadaniem im nazwy. Przy ulicach tych pojawiają się domy, których architekturę ogranicza wyłącznie fantazja i możliwości finansowe właścicieli. Dzielnica staje się architektonicznym patchworkiem różnych stylów ujawniających się w polskiej architekturze mieszkaniowej od końca lat 50-tych. Projekt „Nowy dom” zbierał doświadczenia związane z powstawaniem dzielnicy w kontekście architektonicznym i tożsamościowym. Artyści różnych dziedzin zostali zaproszeni aby rozpoznać miejsce i zrealizować zdarzenia artystyczne.
 
opowieści, udział w akcji: Hania, Marysia, Kazik, mama Marta, tata Rafał, babcia Ewa Napora
scenariusz i reżyseria akcji: Weronika Fibich
 
Miejsce: prywatne mieszkanie