RECYKLING

Skrawki pamięci, jak w poruszonym kalejdoskopie, ułożyły się w nowy obraz miejsca. To, co ledwie widzialne, egzystujące na marginesie wzroku i pamięci - powraca, wyznaczając nowe punkty orientacyjne, nowe odległości."

W starych rzeźniach na terenie Łasztowni (obecnie należącym do Portu Rybackiego GRYF) miało miejsce artystyczne zdarzenie, zrealizowane w ramach projektu W poszukiwaniu tożsamości miejsca. Twórcy różnych dziedzin sztuki razem z pracownikami portu podjęli problem przetwarzania danych zmagazynowanych w pamięci indywidualnej i zbiorowej, w kontekście przestrzeni. Zastanawiali się nad znaczeniem nośników pamięci (zdjęć, filmów, zapisków, jak również własnych wspomnień).

​Gdzie przebiega granica między zapisem kliszy a umysłu ludzkiego? Czy to, co wspominamy, jest własnym śladem pamięci, czy wrażeniem przywołanym ze zdjęć, filmów i opowieści? Jakie konsekwencje wywołuje ponowne wykorzystanie raz zmagazynowanych informacji? I jak one się przeobrażają ze względu na czas i przestrzeń?

Poszukiwaniem odpowiedzi na te pytania było zdarzenie artystyczne RECYKLING. Rozumiany jako wtórne wykorzystanie materiałów. Odzyskiwanie.

​Punktem wyjścia w pracy nad zdarzeniem artystycznym było pojęcie recyklingu, rozumianego jako system obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. Materią podlegającą wtórnej obróbce była w tym przypadku pamięć, zapisana w przedmiotach, starych fotografiach, filmach, muzyce, dźwięku, fakturze ścian i podłóg, a przede wszystkim w ludziach. Zjawisko pamiętania i schemat recyklingu opierają się na analogicznych procesach: przechowywania, sortowania, przetwarzania, powtórnego wykorzystania.

Droga, jaką prowadziłam widzów, stanowiła odbicie kształtu wstęgi Moebiusa. Odpowiednik tego znaku odnalazłam w porcie pod postacią taśmy produkcyjnej, specyficznego obiegu zamkniętego. Cykliczność i powtarzalność stały się fundamentami tworzenia i organizacji zdarzenia. Stałość w spektaklu symbolizowały woda i ziemia, w wielu kulturach uznawane za substancje pierwsze i odnawialne. Bohaterami zdarzenia byli pracownicy portu. Dzięki ich aktywnemu udziałowi w warsztatach artystycznych mogliśmy podążyć śladami indywidualnej historii każdego z osobna, przetwarzając wspomnienia w opowieść odczytaną z miejsca. Tymi, którym udało się odzyskać przestrzeń i nadać jej nową jakość byli aktorzy, muzycy, filmowcy i scenografowie.

​Pomysł i prowadzenie projektu: Weronika Fibich

Pracownicy portu uczestniczący w projekcie: Małgorzata Kupczyńska, Mirosława Rudzińska, Halina Jastrzębska, Bożena Żerko, Beata Budzińska, Zbigniew Antonowicz, Jacek Jastrzębski, Tadeusz Kawałkiewicz, Ireneusz Rusiecki, Dariusz Spytkowski

Aktorzy: Diana Doszczeczko, Eliza Hołubowska, Ewa Łukasiewicz, Krzysztof Gmiter, Michał Wąż, Dominik Jurewicz

Muzycy: Soyeon Lim - fortepian, String Trio w składzie: Gustaw Ciężarek - skrzypce, Gwidon Ciężarek - skrzypce, Łukasz Kurzawski - wiolonczela

Muzyka: Gustaw Ciężarek

Muzyka Łasztowni: Patryk Zakrocki

Filmy do projektu: Adam Ptaszyński, Arek Piętak

Aranżacja przestrzeni i kostiumy: Ilona Binarsch, Tina Siuda, Tomasz Hass, Szymon Lewiński, Krzysztof Nowak, Łukasz Garyga, Tomasz Hołubowski, Hubert Biczkowski, Tomasz Grygier, Janek Turkowski, Gonzalo Azcona Castrejon, Detlef Tabert, Ron Schindel, Ala Dopierała, Agnieszka Marcinkowska, Anna Jarocka, Michał Wojtarowicz

Akustyka: Kuba Staśkowiak, Bartek Stanisławiak

Ekipa do zadań specjalnych: Roman Rogowski, Leszek Busse

Przewodnicy: Bibianna Chimiak, Martyna Głowacka, Karolina Sabat, Waldemar Nicek

DVD: Adam Ptaszyński
Off DVD: Anna Jarocka

Redakcja i korekta tekstów: Joanna Daniek